FARSKÉ OZNAMY
6. nedeľa v cezročnom období

Program v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie:

Vzhľadom na verejný zákaz slávenia bohoslužieb, nebudú ani v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie slávené žiadne verejné bohoslužby. Sväté omše vo filiálnych kostoloch v Šaštíne a Strážach taktiež nebudú slávené. Úmysly z týchto svätých omší budú slúžené v daný deň v bazilike, bez prítomnosti veriacich, pri večernej svätej omši o 18:00 (utorok, streda, piatok) a v nedeľu o 10:30. 

Všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností, budeme vysielať aj naďalej prostredníctvom živého vysielania na

YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live

Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.

Fašiangové dni sú pre mnohých dňami radosti a zábavy, ale žiaľ mnohokrát i urážaním Pána Boha. Preto dnešnú nedeľu 14.2.2021 pri modlitbe za Slovensko o 20.00 hod. bude v bazilike modlitba s odprosením za hriechy spoločnosti.

 V stredu 17.2.2021 je popolcová streda a začína pôstne obdobie. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. V stredu platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov, ktoré sa nedajú nahradiť iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rokov života a prísny pôst zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.

 V nedeľu, 21.2.2021, slávi Katolícka cirkev 1. pôstnu nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jarná zbierka na charitu. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete opäť podporiť aj online cestou - na webovej stránke:  www.precharituba.sk.  V online Jesennej zbierke na charitu darcovia venovali Bratislavskej arcidiecéznej charite na pomoc núdznym 7 723,57 Eur. Pán Boh nech odmení každého nezištného darcu.

 Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto: v bazilike v piatky o 17.30 hod. a v nedele o 18.00 hod.

V sobotu 20.2.2021, v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie bude online program Púte zaľúbených. Bližšie informácie a program nájdete na našej internetovej stránke.

 

Liturgický kalendár :

Streda:        Popolcová streda

Nedeľa:      Prvá pôstna nedeľa               

 

Martin Lehončák OSPPE

 správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo