FARSKÉ OZNAMY
3. nedeľa v cezročnom období- Nedeľa Božieho slova

Program v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie:
Vzhľadom na verejný zákaz slávenia bohoslužieb, nebudú ani v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie slávené žiadne verejné bohoslužby. Sväté omše vo filiálnych kostoloch v Šaštíne a Strážach taktiež nebudú slávené. Úmysly z týchto svätých omší budú slúžené v daný deň v bazilike, bez prítomnosti veriacich, pri večernej svätej omši o 18:00 (utorok, streda, piatok) a v nedeľu o 10:30.
Všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností, budeme vysielať aj naďalej prostredníctvom živého vysielania na
YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live
Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.

Dnešná nedeľa 24.1.2021 je z ustanovenia Svätého otca Františka: Nedeľou Božieho slova. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.

Dnes v nedeľu 24.1.2021 je taktiež 68. svetový deň malomocných.

 

Liturgický kalendár :

Pondelok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok
Utorok: Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
Štvrtok: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa: 4. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo