FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa - Krst Krista Pána

Program v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie:
Vzhľadom na verejný zákaz slávenia bohoslužieb, nebudú ani v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie slávené žiadne verejné bohoslužby. Sväté omše vo filiálnych kostoloch v Šaštíne a Strážach taktiež nebudú slávené. Úmysly z týchto svätých omší budú slúžené v daný deň v bazilike, bez prítomnosti veriacich, pri večernej svätej omši o 18:00 (utorok, streda, piatok) a v nedeľu o 10:30.
Všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností, budeme vysielať aj naďalej prostredníctvom živého vysielania na
YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live
Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.


Dnes v nedeľu 10.1.2021 je sviatok Krstu Krista Pána ktorým sa končí vianočné liturgické obdobie. Vianočná výzdoba môže ostať do 2. februára.

Pokračuje deviatnik k svätému Pavlovi Prvému Pustovníkovi, patriarchovi nášho pavlínskeho rádu. Pozývame Vás, aby ste sa zapojili do tohto deviatnika, pri ktorom budeme spievať hymnus k nášmu svätcovi Pavlovi Tébskemu. Deviatnik bude v týždni pred večernou sv. omšou.
V piatok 15.1.2021 je v ráde pavlínov liturgická slávnosť sv. Pavla Prvého Pustovníka.
Na budúcu nedeľu 17.1.2021 vyvrcholí deviatnik k sv. Pavlovi Prvému Pustovníkovi slávnostnou svätou omšou o 10.30 hod.

 

Liturgický kalendár :

Piatok: Sv. Pavla Prvého Pustovníka – v ráde pavlínov - slávnosť
Sobota: Panny Márie Kráľovnej pustovníkov - v ráde pavlínov - sviatok
Nedeľa: 2. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo