FARSKÉ OZNAMY
Druhá nedeľa po narodení Pána

Program v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie:
Vzhľadom na verejný zákaz slávenia bohoslužieb, nebudú ani v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie slávené žiadne verejné bohoslužby. Sväté omše vo filiálnych kostoloch v Šaštíne a Strážach taktiež nebudú slávené. Úmysly z týchto svätých omší budú slúžené v daný deň v bazilike, bez prítomnosti veriacich, pri večernej svätej omši o 18:00 (utorok, streda, piatok) a v nedeľu o 10:30.
Všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností, budeme vysielať aj naďalej prostredníctvom živého vysielania na
YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live
Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.

V stredu 6.1.2021 je slávnosť Zjavenie Pána (Traja králi). V našich krajoch sa pri tejto príležitosti pri sv. omšiach požehnáva voda. V tento deň budú sv. omše v bazilike ako v nedeľu.

V piatok 8.1.2021 pri sv. omši o 7.00 hod. bude slávená liturgická spomienka na kňaza a mučeníka Titusa Zemana.

V piatok 8.1.2021 pred sv. omšou o 18.00 hod. začneme deviatnik k svätému Pavlovi Prvému Pustovníkovi, patriarchovi nášho pavlínskeho rádu, pri ktorom budeme spievať hymny k nášmu svätcovi Pavlovi Tébskemu. Deviatnik bude v nedeľu pred sv. omšou o 8.45 hod. a v týždni pred večernou.

Na budúcu nedeľu 10.1.2021 je sviatok Krstu Krista Pána, ktorým sa končí vianočné liturgické obdobie.


Liturgický kalendár :

Streda: Zjavenie Pána - prikázaný sviatok
Piatok: Bl. Titus Zeman, kňaz a mučeník - spomienka
Nedeľa: Krst Krista Pána – sviatok

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo