FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Svätej Rodiny

RÚVZ so sídlom v Senici vydal nové opatrenia na ochranu zdravia, ktorými sa zároveň zakazuje verejné konanie bohoslužieb.
Na základe spomenutého nariadenia Vás, žiaľ musíme informovať, že od stredy 23. decembra 2020 sa v našej Národnej svätyni - Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, ani v ostatných chrámoch v okresoch Senica a Skalica, nekonajú bohoslužby za účasti veriacich.
Všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností, budeme vysielať aj naďalej prostredníctvom živého vysielania na YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live
Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.

Dnes na nedeľu 27.12.2020 pripadá slávnosť Svätej Rodiny.

Vo štvrtok 31.12.2020 bude ďakovná sv. omša s pobožnosťou na konci roka o 17.00 hod. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti 31.12.2020 zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

V piatok 1.1.2021 na Nový Rok budú sv. omše v bazilike ako v nedeľu. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

V prvú sobotu mesiaca, 2. januára 2021 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom bude Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita.

 

 

Liturgický kalendár :


Pondelok:    Sv. Neviniatok, mučeníkov - sviatok
Piatok:        Panny Márie Bohorodičky – prikázaný sviatok
Sobota:       Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi - spomienka
Nedeľa:       2. nedeľa po narodení Pána

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo