Farské oznamy
Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
  • V kostole v Strážach na budúcu nedeľu /3. august/  už bude sv. omša o10:00 hod. Ďakujeme brigádnikom, ktorí v uplynulom týždni odviedli náročnú prácu v interiéri kostola. Prosíme ženy, ktoré by mohli pomôcť pri upratovaní v tomto týždni, aby sa prihlásili u pani kostolníčky Zitky Gašparíkovej. Za ochotu ďakujeme.
  • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme počas celého týždňa pred a počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.
  • Fatimská pobožnosť k Panne Márii bude v sobotu /2. august/. Začne modlitbou posvätného ruženca o 16:00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrant bude otec biskup Dominik Tóth. 

Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Marta - spomienka

Streda: Sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi - ľubov. spomienka

Štvrtok: Sv. Ignác z Loyoly, kňaz, zakladateľ Rehole Jezuitov - spomienka

Piatok: Sv. Alfonz Mária de´Ligouri, biskup a učiteľ Cirkvi - spomienka

Nedeľa: Osemnásta nedeľa v cezročnom období

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo