FARSKÉ OZNAMY
Zákaz verejných bohoslužieb
RÚVZ so sídlom v Senici vydal nové opatrenia na ochranu zdravia, ktorými sa zároveň zakazuje verejné konanie bohoslužieb.

Na základe spomenutého nariadenia Vás, žiaľ musíme informovať, že od stredy 23. decembra 2020 sa v našej Národnej svätyni - Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, ani v ostatných chrámoch v okresoch Senica a Skalica, nebudú môcť konať bohoslužby za účasti veriacich.

Všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností, budeme vysielať aj naďalej prostredníctvom živého vysielania na YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live

Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.

 

Martin Lehončák OSPPE, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo