FARSKÉ OZNAMY
Štvrtá adventná nedeľa

Povzbudzujeme vás, aby ste sa rozhodli prežiť Vianoce s čistým srdcom po dobre vykonanej spovedi. Využite možnosť spovede počas služby kňaza v bazilike a pri bohoslužbách. Starých a chorých, ktorí túžia pred sviatkami prijať sviatosť zmierenia a eucharistiu navštívime v pondelok 21.12.2020 dopoludnia. Prosíme, aby ste nahlásili v sakristii ich adresu a číslo telefónu.

Vo štvrtok 24.12.2020 je štedrý deň. V tomto roku bude na štedrý deň posledná rorátna svätá omša v bazilike o 7.00 hod. Po nej obdarujeme deti, ktoré sa zúčastňovali na rorátoch. Deti prineste si predlohu „Roráty so sv. Jánom Pavlom II“ s nálepkami, podľa nej bude rozdelená odmena.
O 17.00 hod. nás budú zvony zvolávať na slávnostnú modlitbu k štedrovečernému stolu. Večer sv. omša nebude. V noci budú sv. omše na námestí a v Strážach o 22.00 hod. V bazilike bude polnočná sv. omša o 24.00 hod.

Na prvý (25.12.2020) a druhý (26.12.2020) sviatočný deň budú sv. omše v bazilike a filiálnych kostoloch ako v nedeľu. V bazilike, počas celého vianočného obdobia, bude v nedele a prikázané sviatky dodatočná sv. omša o 11.30 hod.

Na slávnosť Narodenia Pána 25.12.2020 bude po všetkých sv. omšiach farská vianočná ofera. Za vašu štedrosť ďakujeme.

Koledníci našej farnosti budú ohlasovať Dobrú novinu dňa 26.12.2020 po svätých omšiach. Kto chce podporiť deti v Afrike, tak v tomto ročníku je možná aj elektronická forma zbierky.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o vianočnú výzdobu, postavenie stromčekov a upratovanie našich kostolov. Ďakujeme aj darcom vianočných stromčekov. Všetkým patrí veľká vďaka. Pán Boh Vám odmeň a požehnaj.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2021. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej bazilike. Cena je 5,- eur.


Poriadok bohoslužieb počas vianočného obdobia je na nástenke a na internete:

BAZILIKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

24.12. (štvrtok) Štedrý deň
7.00, 24.00 (polnočná)
25.12. (piatok) NARODENIE PÁNA prikázaný sviatok
7.00, 8.45, 10.30, 11.30, 19.00 sväté omše
26.12. (sobota) Sv. Štefana
7.00, 8.45, 10.30, 11.30, 19.00 sväté omše
27.12. (nedeľa) 1. nedeľa po narodení Pána - SVÄTEJ RODINY
7.00, 8.45, 10.30, 11.30, 19.00 sväté omše
31.12. (štvrtok) sv. Silvestra
7.00, 17.00 - ďakovná sv. omša s pobožnosťou na konci roka
1.1. (piatok) PANNY MÁRIE BOHORODIČKY prikázaný sviatok
7.00, 8.45, 10.30, 11.30, 19.00 sväté omše
3.1. (nedeľa) 2. nedeľa po narodení Pána
7.00, 8.45, 10.30, 11.30, 19.00 sväté omše
6.1. (streda) ZJAVENIE PÁNA prikázaný sviatok
7.00, 8.45, 10.30, 11.30, 19.00 sväté omše
10.1. (nedeľa) 3. nedeľa po narodení Pána - KRST KRISTA PÁNA
7.00, 8.45, 10.30, 11.30, 19.00 sväté omše

FILIÁLNE KOSTOLY:

KOSTOL SV. JÁNA BOSCA, Šaštín (na námestí)

24.12. (štvrtok) 22.00 sv. omša
25.12. (piatok) NARODENIE PÁNA prikázaný sviatok 8.30
26.12. (sobota) Sv. Štefana 8.30
27.12. (nedeľa) SVÄTEJ RODINY 8.30
1.1. (piatok) PANNY MÁRIE BOHORODIČKY prikázaný sviatok 8.30
3.1. (nedeľa) 2. nedeľa po narodení Pána 8.30
6.1. (streda) ZJAVENIE PÁNA prikázaný sviatok 8.30
10.1. (nedeľa) 3. nedeľa po narodení Pána - KRST KRISTA PÁNA 8.30

KOSTOL SV. ALŽBETY UHORSKEJ, Stráže

24.12. (štvrtok) 22.00 sv. omša
25.12. (piatok) NARODENIE PÁNA prikázaný sviatok 10.00
26.12. (sobota) Sv. Štefana 10.00
27.12. (nedeľa) SVÄTEJ RODINY 10.00
1.1. (piatok) PANNY MÁRIE BOHORODIČKY prikázaný sviatok 10.00
3.1. (nedeľa) 2. nedeľa po narodení Pána 10.00
6.1. (streda) ZJAVENIE PÁNA prikázaný sviatok 10.00
10.1. (nedeľa) 3. nedeľa po narodení Pána - KRST KRISTA PÁNA 10.00

Od 19. 12. 2020 do 10. 1. 2021 je počet účastníkov na bohoslužbách znížení na 25 percent kapacity miest na sedenie v chráme. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho ostávajú v platnosti aj hygienické opatrenia.
Podané informácie môžu podliehať zmene.

Liturgický kalendár :

Piatok: Narodenie Pána - slávnosť
Sobota: Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok
Nedeľa: Nedeľa Svätej Rodiny

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo