Vianočné obdobie 2020
Rozpis sv. omší

BAZILIKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

 

24.12. (štvrtok)  Štedrý deň

                            7.00,  24.00 (polnočná)

25.12. (piatok)   NARODENIE PÁNA prikázaný sviatok

                            7.00,  8.45,  10.30, 11.30, 19.00 sväté omše                             

26.12. (sobota)  Sv. Štefana

                            7.00,  8.45,  10.30, 11.30, 19.00 sväté omše

27.12. (nedeľa)  1. nedeľa po narodení Pána - SVÄTEJ RODINY 

                            7.00,  8.45,  10.30, 11.30, 19.00 sväté omše

31.12. (štvrtok) sv. Silvestra

                   7.00,   17.00 - ďakovná sv. omša s pobožnosťou na konci roka

1.1. (piatok) PANNY MÁRIE BOHORODIČKY prikázaný sviatok 

                            7.00, 8.45, 10.30, 11.30, 19.00 sväté omše                      

3.1. (nedeľa) 2. nedeľa po narodení Pána

                            7.00, 8.45, 10.30, 11.30, 19.00 sväté omše                      

6.1. (streda) ZJAVENIE PÁNA prikázaný sviatok 

                            7.00,  8.45,  10.30,  11.30, 19.00 sväté omše

10.1. (nedeľa) 3. nedeľa po narodení Pána - KRST KRISTA PÁNA

                             7.00, 8.45, 10.30, 11.30, 19.00 sväté omše

                   

FILIÁLNE KOSTOLY:

 

KOSTOL SV. JÁNA BOSCA,  Šaštín (na námestí)

24.12. (štvrtok)    22.00 sv. omša

25.12. (piatok)     NARODENIE PÁNA prikázaný sviatok 8.30

26.12. (sobota)    Sv. Štefana 8.30

27.12. (nedeľa)    SVÄTEJ RODINY   8.30

1.1.     (piatok)     PANNY MÁRIE BOHORODIČKY prikázaný sviatok 8.30

3.1.     (nedeľa)    2. nedeľa po narodení Pána  8.30

6.1.     (streda)     ZJAVENIE PÁNA  prikázaný sviatok  8.30

10.1.   (nedeľa)    3. nedeľa po narodení Pána - KRST KRISTA PÁNA  8.30 

 

KOSTOL SV. ALŽBETY UHORSKEJ, Stráže

24.12. (štvrtok)    22.00 sv. omša

25.12. (piatok)     NARODENIE PÁNA prikázaný sviatok  10.00

26.12. (sobota)    Sv. Štefana 10.00

27.12. (nedeľa)    SVÄTEJ RODINY   10.00

1.1.     (piatok)     PANNY MÁRIE BOHORODIČKY prikázaný sviatok  10.00

3.1.     (nedeľa)    2. nedeľa po narodení Pána   10.00

6.1.     (streda)     ZJAVENIE PÁNA  prikázaný sviatok  10.00

10.1.   (nedeľa)    3. nedeľa po narodení Pána - KRST KRISTA PÁNA  10.00 

 

Od 19. 12. 2020 do 10. 1. 2021 je počet účastníkov na bohoslužbách znížení na 25 percent kapacity miest na sedenie v chráme. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho ostávajú v platnosti aj hygienické opatrenia.

Podané informácie môžu podliehať zmene. 

Martin Lehončák OSPPE, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo