FARSKÉ OZNAMY
Tretia adventná nedeľa - Nedeľa Gaudete


Od pondelka do piatka sú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno a v sobotu o 8.00 hod. Slávime ich v tme, čo nám pripomína, že ľudstvo v duchovnom temne očakáva Svetlo sveta – Spasiteľa. Pozývame predovšetkým všetky deti, aby sa počas adventu zúčastňovali na týchto omšiach. Vždy ráno sa stretneme päť minút pred siedmou na chodbe baziliky a sprievodom iba zo svetlami lampášov prejdeme do baziliky. Lampáše sú pripravené a pre deti sú pripravené aj rôzne odmeny.

Informujeme všetkých ochotných mužov, že v piatok 18.12.2020 bude chlapský večer. Začne modlitbou za Slovensko o 20.00 hod v bazilike.

Na budúcu nedeľu 20.12.2020 v našej farnosti popoludňajšie spoločné predvianočné spovedanie nebude. Využite možnosť spovede počas služby kňaza a pri bohoslužbách.

V bazilike si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2021. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej bazilike. Cena kalendára je 5,- eur.

Farská charita Šaštín-Stráže spolu s Bratislavskou arcidiecéznou charitou Vám ďakujú za účasť v potravinovej Tesco zbierke. Za všetkých obdarovaných srdečne ďakujeme.

Koledníci našej farnosti budú ohlasovať Dobrú novinu dňa 26.12.2020 po svätej omši o 8.45 hod. Kto chce prijať koledníkov a tak podporiť deti v Afrike, zapíšte sa u pána kostolníka v sakristii.
V sakristii nech sa zapíšu aj deti, ktoré chcú koledovať. V súčasnom náročnom období; Dobrá novina nadväzuje na tradíciu koledovania popod obloky. Budú dodržiavané usmernenia, ktoré budú zaisťovať bezpečný a zodpovedný priebeh koledovania tak pre koledníkov, ako aj pre nahlásené rodiny. V tomto ročníku je možná aj elektronická forma zbierky.

 

 

Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa: 4. adventná nedeľa


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo