FARSKÉ OZNAMY
Prvá adventná nedeľa

Dnešnou prvou adventnou nedeľou 29. 11.2020 začíname nový cirkevný liturgický rok.

Dnes je zbierka na charitu. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky na charitu.

Od pondelka 30. 11. 2020 sú v našej bazilike rorátne sv. omše v týždni o 7 00 a v sobotu o 8 00. hod. Pozývame na roráty všetky deti. Sú pre vás pripravené aktivity.

V týždni pred prvým piatkom sviatosť zmierenia vysluhujeme každý deň počas bohoslužieb a v pracovné dni počas služby kňaza v bazilike od 9 00 do 11 30 a od 14 30 do 16 30 hod..

V tomto týždni máme aj prvú sobotu v mesiaci. Pobožnosť k Panne Márii začne o 16 00 a po nej sv. omša.

V sakristii a v bazilike si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2021. Cena kalendára je 5,- eur.

Farská charita Šaštín-Stráže spolu s Bratislavskou arcidiecéznou charitou Vás pozývajú zapojiť sa do potravinovej Tesco zbierky, ktorá sa koná do 3.12.2020 v Supermarkete Tesco Kúty. Pomôcť môžete nákupom v Tesco Kúty a odovzdaním potravín do košíka pri pokladni. Za všetkých obdarovaných Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

 


Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Ondreja, apoštola – sviatok
Štvrtok: Sv. František Xaverský– spomienka
Nedeľa: Druhá adventná nedeľa


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo