FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Krista Kráľa

Dnes (22.11.2020) popoludní o 14.30 hod. si v Bazilike pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou vykonáme obnovu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

V pondelok 23.11.2020 si pripomíname výročie povýšenia chrámu, pápežom, sv. Pavlom VI. na baziliku minor (1964). Za obvyklých podmienok možno získať v tento deň úplné odpustky.

Požehnanie adventných vencov bude v sobotu (28.11.2020) pred večernou sv. omšou a v nedeľu pred všetkými sv. omšami. Vence môžete pred sv. omšami položiť pred oltár. Z dôvodu vírusu covid-19, spoločné vyrábanie vencov nebude.

Na budúcu 1. adventnú nedeľu (29.11.2020) bude po všetkých sv. omšiach jesenná zbierka na charitu. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky na charitu.

V sakristii a v bazilike si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2021. Cena kalendára je 5,- eur.

Od budúceho pondelka 30. 11. 2020 budú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno. Pozývame predovšetkým všetky deti, aby sa počas adventu zúčastňovali na týchto omšiach. Z dôvodu pandémie, po rorátnych omšiach, nebude spoločné stretnutie pri čaji.

Farská charita Šaštín-Stráže spolu s Bratislavskou arcidiecéznou charitou Vás pozývajú zapojiť sa do potravinovej Tesco zbierky, ktorá sa koná do 3.12.2020 v Supermarkete Tesco Kúty. Pomôcť môžete nákupom v Tesco Kúty a odovzdaním potravín do košíka pri pokladni. Za všetkých obdarovaných Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

 Liturgický kalendár :

Utorok: sv. Ondreja Dunk-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov - spomienka
Streda: sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa: 1. adventná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo