Farské oznamy
Šestnásta nedeľa v cezročnom období
  • Prosíme rodičov detí, ktoré boli minulý mesiac na prvom sv. prijímaní, aby odovzdali rovnošaty v sakristii Baziliky v tomto týždni po sv. omšiach.
  • Vyplnené podpisové hárky petície za ochranu rodiny a manželstva prosíme poslať do konca júla 2014 na adresu:

Aliancia za rodinu Gorkého 15 811 01 Bratislava.

  • V kostole v Strážach sa do odvolania / asi dva týždne / nebudú slúžiť sv. omše z dôvodu rekonštrukčných prác v interiéri kostola. V tom čase môžete navštevovať bohoslužby v Bazilike. Za pochopenie ďakujeme.

 

Liturgický kalendár :

 

Utorok: Sv. Mária Magdaléna - spomienka

Streda: Sv. Brigita, rehoľníčka, patrónka Európy - sviatok

Piatok: Sv. Jakub, apoštol - sviatok

Sobota: Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie - spomienka

Nedeľa: Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

 

 Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo