FARSKÉ OZNAMY
33. nedeľa v cezročnom období

S veľkou radosťou informujeme, že sväté omše, Mariánska hodinka a Modlitba za Slovensko budú slávené od pondelka 16.11.2020 už verejne, avšak na 50 percent kapacity kostolov. V platnosti, samozrejme, naďalej zostáva všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách, ako aj výzva pre seniorov, chronicky chorých, a všetky rizikové skupiny, aby s návštevami bohoslužieb ešte počkali. Takisto stále platia prísne hygienické pravidlá, ktoré sa musia všade bezpodmienečne dodržiavať, aby sa situácia ďalej nezhoršovala. Sväté omše a modlitby môžete aj naďalej sledovať prostredníctvom live prenosu na našej internetovej stránke www.bazilika.sk.

Sväté omše vo filiálnych kostoloch v Šaštíne a Strážach budú slávené verejne, ale tiež s platnými obmedzeniami.

V utorok 17. novembra 2020 bude o 10.00 hod. v Strážach hodová slávnostná svätá omša.

V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne už máme aj relikvie sv. Matky Terezy, ktorá tu bola osobne a patrí k najvzácnejším pútnikom tohto mariánskeho pútnického miesta na Slovensku. Relikvie si môžeme uctiť pri návšteve baziliky, sú na bočnom oltári.

Vyšlo ďalšie číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii na stojanoch v Bazilike.

V bazilike si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2021. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 5,- eur. Kúpou kalendára zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Nasledujúci týždeň od 16. do 22. novembra 2020 je Týždňom Cirkvi pre mládež. Pozývame všetkých mladých na online podujatia. Viac informácií je na web stránkach.

Už niekoľko rokov Cirkev na Slovensku zameriava počas týchto dní svoje oči na mladých, ktorí vždy boli aj sú predstaviteľmi odvahy a boja za slobodu. Zvlášť v tomto čase sa chceme spojiť s mladými v našej arcidiecéze, spôsobom, akým to momentálna situácia dovoľuje. Buďte sami sebou, takí akí mladí sú. Plní radosti, elánu ale i odvahy a bojovnosti. Chceme, aby ste rovnako ako mládenec v evanjeliu počuli z Ježišových úst: hovorím ti vstaň! Pozývame vás, aby ste boli svetlom a nebáli sa plniť výzvy a zapojili sa do nášho projektu TUMBA, do ktorého sa môžete prihlásiť práve teraz a plynúť bude počas celého Týždňa Cirkvi pre mládež. Všetky informácie sú na https://sites.google.com/mladezba.sk/tumba

Túžime po tom, aby ste zažili osobný Boží dotyk a cítili, že ste súčasťou živej Cirkvi, ktorá s vami ráta. Chceme sa preto spolu s vami i modliť a ak to situácia dovolí i osobne vás pozvať k nám do ACM VINICA na QUARANTORE (40 hodinovú adoráciu) od 16.11. 20:00 do 18.11. 12:00. Link na prihlasovanie https://forms.gle/AJD8yy8qyYEDs9wM9

Srdečne vás pozývame do celoslovenskej modlitby Čas pohnúť časom na území celého Slovenska 17.11. Viac informacií: https://fb.me/e/3GS05sjP9


Liturgický kalendár :
Utorok:  Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka
Piatok:   Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka
Sobota:  Obetovanie Panny Márie - spomienka
Nedeľa:  Nedeľa Krista Kráľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo