FARSKÉ OZNAMY
Všetkých svätých

Zajtra 2.11.2020 je spomienka na všetkých verných zosnulých. V našej bazilike bude dušičková pobožnosť, bez účasti veriacich, po skončení večernej svätej omše o 18.45 hod.

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.
Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

Úplné odpustky z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

OZ Septimavia sa uchádza o podporu cez participatívny rozpočet Trnavskej župy projektom s názvom „Revitalizácia verejného priestranstva pri cintoríne.“ Chceme Vás poprosiť o podporu pre tento projekt a to tak, že od 02.11.2020 do 15.11.2020 zahlasujete na stránke www.tvorimekraj.sk za minimálne 3 projekty, kde jeden z projektov bude náš projekt „Revitalizácia verejného priestranstva pri cintoríne.“ Vopred Vám patrí veľká vďaka.

V prvú sobotu mesiaca 7. novembra 2020 sa pobožnosť k Panne Márii bez účasti veriacich, začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude otec biskup Mons. Jozef Haľko.

Sväté omše, Mariánsku hodinku a Modlitbu za Slovensko bez prítomnosti veriacich, môžete sledovať prostredníctvom live prenosu na našej internetovej stránke www.bazilika.sk.

Sväté omše vo filiálnych kostoloch v Šaštíne a Strážach nebudú. Úmysly z týchto svätých omší budú slúžené v daný deň v bazilike pri večernej svätej omši o 18.00 (utorok, streda, piatok) a v nedeľu o 10.30 hod.

 

Liturgický kalendár :
Pondelok: Spomienka na všetkých verných zosnulých
Streda: Sv. Karola Boromejského, biskupa - spomienka
Nedeľa: 32. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo