FARSKÉ OZNAMY
29. nedeľa v cezročnom období

Keďže trvá mesiac október, mesiac posvätného ruženca, spoločne sa v rodinách modlime túto rozjímavú modlitbu. V bazilike sú modlitby ruženca vo všedné dni počas mariánskej hodinky o 17.00 h. a o 20.00 h. v rámci modlitby za ochranu Slovenska. V sobotu a nedeľu o 20.00 hod. Dnešnú nedeľu 18.10.2020 o 20.00 hod. sa pripájame k akcii Milión detí sa modlí ruženec.

Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

Pondelkové biblické stretnutia budú v čase mimoriadnej situácie online o 19.00 hod.

Informujeme, že v noci z 24. na 25. októbra 2020 sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.


Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb; toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby.
Vzhľadom na daný dokument budú v bazilike a filiálnych kostoloch slávené sv. omše v riadnom čase pri dodržaní maximálneho počtu 6 osôb.
Bazilika bude pre súkromnú modlitbu otvorená od 7:30 do 16:30 (pondelok - piatok) od 8:30 do 19:00 (sobota) a v nedeľu od 12:00 do 19:00. Vyspovedať sa bude možné od 9:00 do 11:30 a od 14:30 do 16:30 (pondelok - piatok); v nedeľu bude služba od 14:30-16:30.
Sväté omše, Mariánsku hodinku a Modlitbu za ochranu Slovenska môžete sledovať prostredníctvom live prenosu na našej internetovej stránke www.bazilika.sk.
Podané informácie môžu podliehať zmene.
V modlitbách pátri pavlíni.

Liturgický kalendár :

Štvrtok: Sv. Jána Pavla II., pápeža - ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 30. nedeľa v cezročnom období

MartinLehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo