FARSKÉ OZNAMY
28. nedeľa v cezročnom období

Keďže trvá mesiac október, mesiac posvätného ruženca, pozývame na spoločné modlitby ruženca v nedeľu o 14.30 h a vo všedné dni o 17.00 h. V piatky pozývame obzvlášť deti a mladých, ktorí sa budú modliť spolu s animátormi.


Na budúcu nedeľu 18.10.2020 o 14.30 hod. sa pripájame k akcii Milión detí sa modlí ruženec. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Ako povedal svätý páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."


Budúca nedeľa je misijná, preto bude aj zbierka, ktorou podporíme prácu misionárov vo svete.


V sakristii baziliky si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2021. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 5,- eur. Kúpou kalendára zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.


Prosíme členov SSV, aby si v sakristii u kostolníka vyzdvihli podielovú knihu. Poplatok je 8 eur.

 

 

Liturgický kalendár :

Štvrtok: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka
Sobota: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka
Nedeľa: 29. nedeľa v cezročnom období


MartinLehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo