Ďakujeme otcom saleziánom, že sme mohli načerpať nových síl
SVEDECTVO

Dňa 4. mája 2014, prvú nedeľu v mesiaci, som sa rozhodla putovať s kamarátkou súkromne do Šaštína. Tam sme sa stretli s ďalším kamarátom, ktorý sa rovnako ako my rozhodol pre súkromnú púť. Okolo 10.00 sme prišli do Baziliky, aby sme sa zúčastnili svútej omše o 10.30.

V Bazilike sa nachádzali aj organizované skupiny pútnikov. Boli sme veľmi príjemne prekvapení, keď všetkých vítal don Čverčko milým slovom, ale aj stručným a zároveň veľmi kvalifikovanými informáciami nielen o bazilike, ale aj o zmysle putovania. Bola to zároveň vhodná príprava na svätú omšu. (Osobne sa mi takéhoto privítania dostalo prvýkrát - a to do Šaštína putujem desiatky rokov).

Nakoľko po svätej omši nasledoval v bazilike ďalší program rehoľných sestier a my sme túžili po stíšení, požiadali sme okoloidúceho don Mareka o pomoc. Ten nám ochotne vyhovel a ponúkol nám možnosť súkromnej modlitby - v malej kaplnke - čo sme priam s nadšením využili. tak sme mohli prepojiť organizovaný program v bazilike so svojim súkromným... 

Ďakujeme otcom saleziánom, že sme sa mohli povzbudiť vo viere, načerpať nových síl a zhodli sme sa aj v tom, že profesionálne spravovanie tohto vzácneho pútnického miesta - máme na mysli celý tím - prispieva k tomu, že sme na našu Národnú Svätyňu hrdí a radi sa tam budeme vracať. Pamätáme v modlitbe!

Eliška z Bratislavy

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo