Bazilika v Šaštíne
Program bohoslužieb počas trvania núdzového stavu platné do 15. októbra

Podľa najnovších opatrení je možné, aby sa na bohoslužbách v jednom čase nachádzalo v chráme maximálne 50 osôb. Po naplnení kapacity nebude možné do baziliky vstúpiť ďalším osobám.

Za pochopenie ďakujeme.

Od 1. októbra až do odvolania je program bohoslužieb v bazilike nasledovný:

Pondelok - Piatok

07.00  sv. omša
17.00  mariánska hodinka
18.00  sv. omša
20.00  modlitby za Slovensko - s úmyslom za odvrátenie nákazy

Sviatosť zmierenia: 7.00-7.30;  9.00-11.30;  14.30-16.30;  18.00-18.30

Sobota

08.00  sv. omša
19.00  sv. omša
20.00  modlitby za Slovensko - s úmyslom za odvrátenie nákazy

Sviatosť zmierenia: 8.00-8.30; 19.00-19.30

Nedeľa

07.00  sv. omša - prednostne pre seniorov
08.00  sv. omša
09.00  sv. omša - prednostne pre deti
10.30  sv. omša
11.30  sv. omša
14.30  mariánska hodinka
19.00  sv. omša
20.00  modlitby za Slovensko - s úmyslom za odvrátenie nákazy

Sviatosť zmierenia: 7.00-12.00 (s krátkymi prestávkami); 19.00-19.30 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo