FARSKÉ OZNAMY
24. nedeľa v cezročnom období

Dnes v nedeľu 13.9.2020 je Zbierka pre Svätú zem. Za Vaše milodary Pán Boh Vám odmeň.

Dnes v nedeľu 13.9.2020 večer o 20.45 hod. bude v átriu, nádvorí kláštora muzikálové predstavenie o svätom Jánovi Pavlovi II.

V pondelok 14.9.2020 o 17.00 hod. v kostole na námestí bude hodová svätá omša.

V utorok 15.9.2020 sv. omša v Strážoch o 17.00 hod. nebude.

V stredu 16.9.2020 sv. omša na námestí o 17.00 hod. nebude.

Informujeme všetkých ochotných mužov, že v piatok 18.9.2020 bude chlapský večer. Začína večernou modlitbou o 20.00 hod. za Slovensko a odvrátenie pandémie covid-19. Po jej skončení bude svätá omša a ďalší program.

Jesenné kántrové dni sú stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je jeden deň.

Informujeme, že tohtoročná púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska 15.9.2020 bude prebiehať na farskej úrovni, za dodržania aktuálnych hygienických opatrení. Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska bude slávnostná svätá omša o 10.30 hod. za účasti slovenských biskupov. Na druhý deň, 16.9.2020, bude v bazilike sláviť sv. omšu o 10.30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Program púte a podrobné informácie nájdete na plagátoch a internetovej stránke bazilika.sk.

Dávame vám do pozornosti aktivitu: 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Pozývame vás pridať sa svojou obetou a modlitbou. Všetky potrebné informácie nájdete na nástenke a na webovej stránke www.postaputzaknazov.sk.


Liturgický kalendár :
Pondelok: Povýšenie Svätého Kríža – sviatok
Utorok: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - slávnosť
Streda: Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov - spomienka
Nedeľa: 25. nedeľa v cezročnom období
MartinLehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo