FARSKÉ OZNAMY
23. nedeľa v cezročnom období

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili dožinkovú pobožnosť v našej Bazilike Sedembolestnej Panne Márie.

Informujeme, že tohtoročná púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska 15.9.2020 bude prebiehať na farskej úrovni, za dodržania aktuálnych hygienických opatrení.

V utorok 8. septembra o 11.00 h. v kostole na námestí bude svätá omša, ktorú bude slúžiť don Peter Timko provinciál saleziánov na Slovensku.

V sobotu 12.9.2020 o 20.45 hod. v átriu pavlínskeho kláštora (na nádvorí) bude mariánske pásmo, ktoré si pripravil zbor Sedmohlások. Srdečne ste pozvaní.

Na budúcu nedeľu 13. septembra 2020 sa uskutoční Zbierka pre Svätú zem. Za Vaše milodary Pán Boh Vám odmeň.

Organizácie za ochranu života v spolupráci s Národným pochodom za život pozývajú veriacich na verejné zhromaždenie s názvom Krok za život, ktoré sa bude konať vo štvrtok 17. septembra 2020 o 16:30 hod. pred budovou Národnej rady SR v Bratislave. Zhromaždením si pripomenieme výročie Národného pochodu za život a zároveň vyjadríme podporu pre ďalšie návrhy na ochranu života, ktoré sú predložené v parlamente, keďže dôležitou požiadavkou Národných pochodov za život je zlepšenie ochrany života nenarodených detí. Všetci sú srdečne pozvaní.

Pre mladých, ktorí túžia prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, sa v októbri otvára 12. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke mladezba.sk. Pozývame mladých zatiahnuť na hlbinu a kvalitnou osobnou formáciou sa pripraviť na službu v Cirkvi aj vo svete.

 

Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov - spomienka
Utorok: Narodenie Panny Márie - sviatok
Nedeľa: 24. nedeľa v cezročnom období
MartinLehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo