FARSKÉ OZNAMY
22. nedeľa v cezročnom období

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci september. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude cez celý týždeň počas bohoslužieb.

V prvú sobotu mesiaca 5.9.2020, sa pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

V našej farnosti budeme pri pobožnosti prvej soboty v mesiaci, ďakovať za úrodu dožinkovou slávnosťou. Kto by chcel akýmkoľvek spôsobom podporiť dožinkovú výzdobu v našej Bazilike, môže sa prihlásiť v infocentre Baziliky.

Informujeme, že v Strážach a na námestí budú sväté omše v týždni už opäť po prázdninách v riadnom čase.

Na budúcu nedeľu 6.9.2020 pri sv. omši o 8.45 hod. budeme spievať hymnus k Duchu Svätému na začiatok školského roka a posvätíme školské pomôcky žiakom a študentom.

Aj v tomto školskom roku sa budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov „Boh dáva Ducha bez miery” (Jn 3,34) a venovaná je uvažovaniu o pôsobení Božieho Ducha Svätého. Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 2. septembra, má názov „Duch Boží sa vznášal nad vodami” (Gn 1,1-5; Gn 2,4b-8)

 

 

Liturgický kalendár :

Štvrtok: Sv. GregoraVeľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi- spomienka
Nedeľa: 23. nedeľa v cezročnom období

MartinLehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo