Farské oznamy
Pätnásta nedeľa v cezročnom období
  • V piatok sa v našej farnosti skončil detský prímestský tábor. Všetkým, ktorí mnohorakým spôsobom túto akciu podporili úprimne ďakujeme.
  • Prosíme rodičov detí, ktoré boli minulý mesiac na prvom sv. prijímaní, aby odovzdali rovnošaty v sakristii Baziliky v tomto týždni po sv. omšiach.
  • Vyplnené podpisové hárky petície za ochranu rodiny a manželstva prosíme poslať do konca júla 2014 na adresu:

Aliancia za rodinu Gorkého 15 811 01 Bratislava.

 

Liturgický kalendár:

Utorok: Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi - spomienka

Streda: Preblahoslavená Panna Mária Karmelská - ľubov. spomienka

Štvrtok: Sv. Andrej-Svorad a Benedikt, pustovníci - spomienka

Nedeľa: Šestnásta nedeľa v cezročnom období

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo