FARSKÉ OZNAMY
21. nedeľa v cezročnom období

Naša farnosť sa 29. augusta 2020 v sobotu zúčastní púte do Marianky. Sú ešte voľné miesta. Záujemcov prosíme, aby sa zapísali v sakristii u pána kostolníka. Odchod autobusu bude sobotu ráno o 9.00 hod. pred bazilikou. Sv. omša v Marianke bude okolo 11.00 hod.

Kto by chcel akýmkoľvek spôsobom podporiť dožinkovú výzdobu v našej Bazilike (5.9.2020), môže sa prihlásiť v infocentre Baziliky.

Aj v školskom roku 2020/21 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku, ktorý svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je možné si ho objednať prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.

V súvislosti s Rokom Božieho slova organizuje Katolícke biblické dielo v spolupráci s našou Arcidiecézou a s RKCMBF UK v sobotu 10.10.2020 kurz lektorov v Aule fakulty v Bratislave. Registrácia lektorov a záujemcov o lektorskú službu prebieha do 5.10.2020 na adrese: kurzlektorov@iskra.sk

Je čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

 

Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Štvrtok: Sv. Moniky- spomienka
Piatok: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Nedeľa: 22. nedeľa v cezročnom období

 


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo