FARSKÉ OZNAMY
20. nedeľa v cezročnom období

Naša farnosť sa 29. augusta 2020 v sobotu zúčastní púte do Marianky. Záujemcov prosíme, aby sa zapísali v sakristii u pána kostolníka.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s farskou charitou v Šaštíne-Strážach organizujú zbierku použitých školských pomôcok, ktoré by ešte mohli poslúžiť iným. Príspevky do zbierky môžete nosiť v týždni od 17.8. do 21.8.2020 od 18.45 h do miestneho oratória. Vopred všetkým ďakujeme.


Kto by chcel akýmkoľvek spôsobom podporiť dožinkovú výzdobu v našej Bazilike (5.9.2020), môže sa prihlásiť v infocentre Baziliky.


V súvislosti s Rokom Božieho slova organizuje Katolícke biblické dielo v spolupráci s našou Arcidiecézou a s RKCMBF UK v sobotu 10.10.2020 kurz lektorov v Aule fakulty v Bratislave. Registrácia lektorov a záujemcov o lektorskú službu prebieha do 5.10.2020 na adrese: kurzlektorov@iskra.sk


Je čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

 

Liturgický kalendár :

Štvrtok: Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok: Sv. Pia X, pápeža - spomienka
Sobota: Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Nedeľa: 21. nedeľa v cezročnom období

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo