FARSKÉ OZNAMY
19. nedeľa v cezročnom období

V stredu 12.8.2020 máme v našej národnej svätyni Bazilike Sedembolestnej Panny Márie liturgickú slávnosť 258. výročia konsekrácie chrámu (1762).

Oznamujeme, že odchod autobusu na púť do Žarošíc bude vo štvrtok 13.8.2020 o 16.30 hod. pred bazilikou. Predpokladaný príchod o 23.00 hod.

V sobotu 15.8.2020 je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Máme povinnosť zúčastniť sa celej svätej omše. V bazilike bude dodatočná sv. omša o 10.30 hod. V kostoloch v Strážach o 10.00 hod. a na Námestí o 8.30 hod.

Kto by chcel akýmkoľvek spôsobom podporiť dožinkovú výzdobu v našej Bazilike (5.9.2020), môže sa prihlásiť v infocentre Baziliky.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s farskou charitou v Šaštíne-Strážach
organizujú zbierku použitých školských pomôcok, ktoré by ešte mohli poslúžiť iným.
Príspevky do zbierky môžete nosiť v týždni od 20.8. do 24.8.2020 od 18.45 h do miestneho oratória. Vopred všetkým ďakujeme.

Je čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

 

 Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv.Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Utorok: Sv. Kláry, panny - spomienka
Streda: Výročie konsekrácie baziliky (1762) – slávnosť
Piatok: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka
Sobota: Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok - slávnosť
Nedeľa: 20. Nedeľa v cezročnom období

 

Martin Lehončák OSPPE

správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo