FARSKÉ OZNAMY
16. nedeľa v cezročnom období

Nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov nájdete v bazilike na stojanoch. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za dobrovoľný príspevok.


V piatok 24. júla 2020 po večernej sv. omši, v deň spomienky na sv. Krištofa, patróna vodičov, požehnáme vozidlá zaparkované pred bazilikou.


Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť farskej púte do Žarošíc vo štvrtok 13.8.2020 s odchodom autobusu o 16.30 hod. od Baziliky a predpokladaným návratom o 23.00 hod., sa môžu zapísať v sakristii u pána kostolníka.


Kto by chcel akýmkoľvek spôsobom podporiť dožinkovú výzdobu v našej Bazilike (5.9.2020), môže sa prihlásiť v infocentre Baziliky.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s farskou charitou v Šaštíne-Strážach organizujú zbierku použitých školských pomôcok, ktoré by ešte mohli poslúžiť iným. Príspevky do zbierky môžete nosiť v týždni od 20.8. do 24.8.2020 od 18.45 h do miestneho oratória. Vopred všetkým ďakujeme.

 

 

 

Liturgický kalendár :

Streda: Sv. Márie Magdalény - sviatok
Štvrtok: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Sobota: Sv. Jakuba, apoštola – sviatok
Nedeľa: 17. nedeľa v cezročnom období


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo