25. výročie návštevy Svätého Otca Jána Pavla II.
Pozývame na výstavu z tejto vzácnej udalosti.

Dňa 1. júla 2020 o 18.00 hod. bola slávnostná svätá omša v bazilike z príležitosti návštevy svätého Jána Pavla II.

v Šaštíne s možnosťou uctenia si relikvie tohto svätca.

Po svätej omši bolo v  spoločenskej sále kláštora  slávnostné otvorenie výstavy fotografií z tejto udalosti.

Súčasťou expozície je vzácne bohoslužobné rúcho - ornát v ktorom Svätý Otec slúžil pontifikálnu svätú omšu pred 25. rokmi a kalich z obetného stola.

Expozícia bude otvorená naďalej od 6.- 12.júla

cez deň od 8.00 hod. do 15.00 hod. so sprievodom z Infocentra

a po večerných svätých omšiach od 18.50 hod. do 20.00 hod.

Všetkých záujemcov o expozíciu srdečne pozývajú otcovia pavlíni.

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo