FARSKÉ OZNAMY
13. nedeľa v cezročnom období

Mesiac jún je mesiacom úcty Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu sa modlíme počas pobožnosti pred večernou svätou omšou.

V pondelok 29.6.2020 slávime prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Máme povinnosť zúčastniť sa celej svätej omše. V deň tejto slávnosti budú sväté omše v bazilike o 7.00 a 10.30 hod. Večerná sv. omša bude o 19.00 hod. Mariánska hodinka začne o 18.00 hod. V kostoloch na námestí bude sv. omša o 17.00 hod a v Strážach o 16.00 hod. Veriaci, ktorý v tento deň navštívi katedrálny chrám alebo baziliku minor a tam sa pomodlí „Otče náš“ a „Verím“ môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Od utorka 30.6.2020 bude upravený program slávenia sv. omší vo filiálnych kostoloch. V týždni budú sv. omše v Strážach iba v utorok o 17.00 hod. a na námestí iba v piatok o 17.00 hod. V nedeľu budú sv. omše ako doteraz.

V stredu 1.7.2020 si pripomenieme 25. výročie návštevy svätého Jána Pavla II. v Šaštíne-Strážach slávnostnou svätou omšou o 18.00 hod. s možnosťou uctenia relikvie svätca. Pri tejto príležitosti bude možnosť vidieť bohoslužobné rúcho- ornát z pontifikálnej sv. omše a zároveň bude zriadená výstava fotografií z tejto vzácnej udalosti v spoločenskej sále na prízemí kláštora. Zahájenie výstavy, na ktorú srdečne pozývame, bude po sv. omši.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci júl. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa pri bohoslužbách.

V prvú sobotu mesiaca, 4.7.2020 sa pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

V nedeľu 5.7. 2020 slávime slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. O 10.30 hod . do Baziliky pozývame na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti 60. výročia spojenia obcí Šaštín a Stráže. O 13.00 hod. naše mesto pozýva na kultúrny program v areáli kempu Gazárka.

Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

 

Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Štvrtok: Návšteva Panny Márie - sviatok
Piatok : Sv. Tomáša, apoštola – sviatok
Nedeľa: Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov - slávnosť

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo