FARSKÉ OZNAMY
12. nedeľa v cezročnom období

Mesiac jún je mesiacom úcty Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu sa modlíme počas pobožnosti pred večernou svätou omšou.

 Na budúcu sobotu 27.6.2020 bude v bazilike púť motorkárov.

 Na budúcu nedeľu 28.6.2020 bude v bazilike počas dodatočnej sv. omše o 12.00 hod. slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti. Spoveď detí bude v sobotu o 9.00 hod. v bazilike.

 

 Liturgický kalendár :

Streda: Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Nedeľa: 13. nedeľa v cezročnom období

 

Martin Lehončák OSPPE

správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo