FARSKÉ OZNAMY
11. nedeľa v cezročnom období

Mesiac jún je mesiacom úcty Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu sa modlíme počas pobožnosti pred večernou svätou omšou.

V piatok 19.6.2020 na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na záver Mariánskej hodinky pred večernou sv. omšou bude odprosujúca pobožnosť. Pri verejnom recitovaní hymnu „Najmilší Ježišu“ je možné v tento deň za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Pozývame všetkých ochotných mužov v piatok 19.6.2020 na chlapský večer so začiatkom o 20.00 pri modlitbe o odvrátenie pandémie. V programe je večerná sv. omša o 21.00 hod., prednáška a chvály.

V sobotu 20.6.2020 je v programe baziliky púť gréckokatolíkov.

Na budúcu nedeľu 21.6.2020 o 10.30 hod. bude birmovancom v našej farnosti v bazilike vyslúžená sviatosť birmovania.

V súvislosti s birmovkou oznamujeme birmovancom, že v piatok 19.6.2020 po večernej sv. omši bude nácvik pred birmovkou v bazilike.

Spoveď birmovancov bude v sobotu 20.6.2020 od 9.00 hod. Rodičov birmovancov a ich birmovných rodičov prosíme, aby si spoveď vykonali v týždni pred birmovkou.

V kostole v Strážach bude z dôvodu birmovky na budúcu nedeľu 21.6.2020 svätá omša o 8.00 hod.

 

 

Liturgický kalendár :
Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť
Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - spomienka
Nedeľa: 12. nedeľa v cezročnom období

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo