FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Mesiac jún je mesiacom úcty Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu sa modlíme počas pobožnosti pred večernou svätou omšou.

Vo štvrtok 11.6.2020 slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Svätá omša v tento deň bude aj o 10.30 hod. Večerná svätá omša o 18.00 hod. bude spojená s eucharistickou procesiou. Účasť na nej, nech je vyjadrením našej viery v prítomnosť Ježiša Krista medzi nami, v našom meste, domoch a rodinách. Rodičov detí, ktoré pôjdu v procesii prosíme, aby si nachystali spolu s deťmi lupienky z kvetov na sprievod.
Pri recitovaní alebo speve hymnu „Ctíme túto sviatosť“ je možné tento deň získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok.

Z dôvodu eucharistického sprievodu budú sv. omše v Strážoch a na námestí iba stredu večer s platnosťou za sviatok o 17.00 hod.

Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude v nedeľu 28.6.2020 o 12.00 hod. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v utorok 9.6.2020 v sále na prízemí v kláštore o 19.00 hod.

Oznamujeme predbežne rodičom detí, ktoré by chceli ísť na prímestský tábor v termíne od 6. do 17.7.2020, že si môžu prevziať prihlášky v stredu 10.6.2020 po večernej sv.omši v oratóriu.
Upozorňujeme, že je viac prihlášok ako je miest na tábore. Po naplnení kapacít budeme zvyšné deti prijímať ako náhradníkov.
Pri odovzdávaní prihlášok je nutné priniesť všetky podklady uvedené v prihláške spolu s náhradným rúškom.
Tešia sa na vás vaši animátori.

 

 


Liturgický kalendár :
Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – slávnosť
Sobota: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka
Nedeľa: 11. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo