FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého -Turíce

Dnešnou Nedeľou Zoslania Ducha Svätého 31.5.2020 sa končí Veľkonočné liturgické obdobie a začína cezročné liturgické obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Dnes na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 31.5.2020 je možnosť získania úplných odpustkov za zvyčajných podmienok. Získa ich veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator.

Vo sviatok Panny Márie Matky Cirkvi, čiže zajtra 1.6.2020 bude v bazilike dodatočná svätá omša o 10.30 hod.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci jún. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude celý týždeň počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

V prvú sobotu mesiaca, 6.6.2020 sa pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Mesiac jún je mesiacom úcty Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu budú počas pobožnosti pred večernou svätou omšou.

Od 30.5.2020 do 5.6.2020 sa uskutoční 3. ročník Národného týždňa charity. Podujatie organizuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s desiatimi arcidiecéznymi a diecéznymi charitami. V tomto ročníku však predstaví svoju činnosť iba cez internetovú stránku.

Sviatosť birmovania v našej farnosti bude v nedeľu 21.6.2020 o 10.30 hod. Stretnutie rodičov birmovancov bude v piatok 5.6.2020 v sále na prízemí v kláštore o 19.00 hod.

 

Liturgický kalendár :

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi - sviatok
Streda: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza - sviatok
Piatok: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka
Nedeľa: Najsvätejšej Trojice - slávnosť

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo