Slávnosť Zoslania Ducha Svätého
Z dôvodu pretrvávajúcich mimoriadnych opatrení proti šíreniu choroby COVID-19 tohtoročná Turíčna púť v Šaštíne nebude.

Keďže stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení a v chrámoch je naďalej potrebné dodržiavať stanovené rozostupy, nebudeme môcť v tomto roku organizovať Turíčnu púť, ako ju poznáte z minulých rokov.

Počas slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa program v našej Národnej svätyni obmedzí do pravidelných bohoslužieb v riadnom čase. Kvôli pripomenutiu ich časy uvádzame nižšie:

Sobota 30. mája

  8.00  sv. omša
19.00  sv. omša
20.00  modlitby za Slovensko (na úmysel odvrátenia choroby)
21.00  Cesta svetla

Nedeľa 31. mája

  7.00  sv. omša (prednostne pre seniorov)
  8.45  sv. omša (prednostne pre rodiny s deťmi)
10.30  sv. omša
14.30  mariánska hodinka s májovou pobožnosťou
19.00  sv. omša
20.00  modlitby za Slovensko

Pondelok 1. júna — spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi

  7.00  sv. omša
10.30  sv. omša (prednostne pre seniorov)
17.00  mariánska hodinka
18.00  sv. omša
20.00  modlitby za Slovensko

Bazilika bude pre súkromnú modlitbu otvorená od 7.00 do 21.00 hod.

 

V bazilike je potrebné obsadzovať každú druhú lavicu so zachovaním dvojmetrových rozostupov (s výnimkou pre členov jednej domácnosti) podľa pokynov usporiadateľov. Dýchacie cesty je potrebné mať prekryté a na dezinfekciu rúk sú k dispozícii stojany s dezinfekčným roztokom.

V súvislosti s týmito, pre nás podstatnými, obmedzeniami je v bazilike priestor pre 130-150 veriacich. Ostatní, žiaľ, budú musieť ostať v parku pred bazilikou, kde bude pripravené ozvučenie.

Program z našej Národnej svätyne je možné sledovať naživo prostredníctvom internetového vysielania.

Veľmi týmto prosíme, či už farnosti alebo rôzne spoločenstvá, aby NEORGANIZOVALI na tento termín žiadne hromadné púte a zájazdy.

 

Ďakujeme za pochopenie.
Modlime sa za Vás a vyprosujeme vám hojnosť Božích milostí a ochranu našej Sedembolestnej Matky, Patrónky nášho Slovenska.

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo