Usmernenie počas návvštevy bohoslužieb v kostole
Prosíme Vás o dodržanie usmernenia pri bohoslužbách v bazilike:
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo