Farské oznamy
Štrnásta nedeľa v cezročnom období.
  • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 1 228,- EUR. Za vašu štedrosť ďakujeme.
  • Dnes si si pripomenieme 150. výročie posviacky Kaplnky sv. Alojza v Strážach. Program začne stretnutím ružencového bratstva a modlitbou posvätného ruženca o 16:30 hod. pri kaplnke a bude pokračovať slávením sv. omše. Popoludňajšia pobožnosť v Bazilike nebude.
  • Prosíme rodičov detí, ktoré boli minulý mesiac na prvom sv. prijímaní, aby odovzdali rovnošaty v sakristii Baziliky v tomto týždni po sv. omšiach.

 

Liturgický kalendár :

Piatok: Sv. Benedikt, opát, patrón Európy - sviatok

Nedeľa: Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo