FARSKÉ OZNAMY
7. nedeľa v cezročnom období

Fašiangové dni sú pre mnohých dňami radosti a zábavy, ale žiaľ mnohokrát i urážaním Pána Boha. Preto dnešnú nedeľu 23.2.2020 pri pobožnosti o 14.30 hod. bude v bazilike zmierna poklona pred Eucharistiou s modlitbami a odproseniami za hriechy spoločnosti.

Dnes 23.2.2020 o 15.00 hod. pozývame deti na maškarný ples, ktorý sa bude konať v spoločenskej sále v kláštore na prízemí. Vstupenkou pre každého je pozitívna maska. Tešia sa na Vás Vaši animátori.

V stredu 26.2.2020 je popolcová streda a začína pôstne obdobie. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. V stredu platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov, ktoré sa nedajú nahradiť iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rokov života a prísny pôst zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.

Požehnanie popola a značenie popolom bude v stredu po homílii pri všetkých sv. omšiach. Sv. omše v bazilike budú o 7.00 hod, 10.30 hod. a 18.00 hod. V kostoloch v Strážach a na námestí budú sv. omše o 17.00 hod.

Pozývame všetkých ochotných mužov v piatok 28.2.2020 na chlapský večer. V programe je večerná sv. omša o 19.30 hod., prednáška, následne chvály a stretnutie v spoločenskej sále.

Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto: v bazilike v piatky o 17.30 hod. V Strážach na kalvárii v nedele o 14.00 hod., v Šaštíne na kalvárii v nedele o 15.00 hod. Počas pôstnych nedelí popoludňajšia pobožnosť v bazilike nebude.

Cirkevné gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách srdečne pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v budove školy na Kláštornom námestí v Malackách 26.2.2020 od 8.00 hod. do 12.00 hod. Viac informácií nájdete na nástenke a na webovej stránke školy.

Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje veriacim za podporu v minulom roku a zároveň prosí veriacich o podporu aj v tomto roku. Na budúcu nedeľu 1.3.2020 po všetkých sv. omšiach bude zbierka na Charitu.

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy pozýva na 9. ročník biblickej súťaže „Biblia pre všetkých“, ktorej cieľom je prehĺbiť vzťah k Bohu prostredníctvom Svätého písma. Povzbudzujeme záujemcov, aby vytvorili trojčlenné družstvá a do 29. februára sa prihlásili do súťaže.

Miestny spolok Slovenského Červeného Kríža v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže organizuje 19.3.2020 mobilný odber krvi „Kvapka pre Sedembolestnú“ v kultúrnom dome v Šaštíne. Informácie sú na nástenke a u p. Štefancovej 0907 598 232. Ďakujeme.

Prosíme Vás o príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb. My Vaše 2% z dane premeníme na aktivity vo farnosti v bazilike. Vďaka vašej podpore budeme môcť zabezpečiť naše aktivity. Využite túto možnosť a oslovte všetkých Vašich známych aj neznámych, aby sme spoločnými silami mohli napomôcť k rozvoju života farnosti. Tlačivá sú na stojanoch v bazilike. Ďakujeme, že podporíte našu neziskovú organizáciu SEPTIMAVIA.

Liturgický kalendár :
Streda: Popolcová streda
Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo