FARSKÉ OZNAMY
6. nedeľa v cezročnom období

Pozývame deti na maškarný ples, ktorý sa bude konať 23.2.2020 o 15.00 hod.. Vstupenkou pre každého je pozitívna maska. Tešia sa na Vás Vaši animátori.

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy pozýva na 9. ročník biblickej súťaže „Biblia pre všetkých“, ktorej cieľom je prehĺbiť vzťah k Bohu prostredníctvom Svätého písma. Povzbudzujeme záujemcov, aby vytvorili trojčlenné družstvá a do 29. februára sa prihlásili do súťaže.

Cirkevné gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách srdečne pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v budove školy na Kláštornom námestí v Malackách 26.2.2020 od 8.00 hod. do 12.00 hod. Viac informácií nájdete na nástenke a na webovej stránke školy.

Miestny spolok SČK v spolupráci s farským úradom pripravujú návštevu divadelného predstavenia „Mužské oddelenie“ v podaní Radošinského naivného divadla. Predstavenie sa uskutoční dňa 4.5.2020 vo večerných hodinách v Bratislave. Cena lístka aj s dopravou je 29 €. Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. č. 0907 229 823.

Prosíme Vás o príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb. My Vaše 2% z dane premeníme na aktivity vo farnosti v bazilike. Vďaka vašej podpore budeme môcť zabezpečiť naše aktivity. Využite túto možnosť a oslovte všetkých Vašich známych aj neznámych, aby sme spoločnými silami mohli napomôcť k rozvoju života farnosti. Tlačivá sú na stojanoch v bazilike. Ďakujeme, že podporíte našu neziskovú organizáciu SEPTIMAVIA.


Liturgický kalendár:
Sobota: Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok
Nedeľa: 7. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo