FARSKÉ OZNAMY
4. nedeľa v cezročnom období

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci február. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude celý týždeň počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

V pondelok 3.2.2020 bude požehnanie hrdla v našej farnosti v bazilike počas rannej a večernej svätej omše.

V pondelok 3.2.2020 od 14.00 hod. OZ Handmade by Šaštín-Stráže pozýva do oratória všetkých záujemcov na spoločné vyrábanie rozprávkových postavičiek.

V piatok, sobotu a nedeľu 14.-16.2.2020 sa v bazilike uskutoční 13. ročník Púte zaľúbených. Bližšie informácie nájdete na nástenke a internetovej stránke bazilika.sk a zalubeni.sk.

Vyšlo prvé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za dobrovoľný príspevok na stojanoch v bazilike.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s Farským úradom Šaštín-Stráže pripravujú 4. mája 2020 (pondelok) vo večerných hodinách - návštevu divadelného predstavenia: Mužské oddelenie v Radošinskom naivnom divadle v Bratislave. Vstupné s dopravou je 29€. Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle: 0907 229 823.


Liturgický kalendár :


Streda: Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka
Štvrtok: Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Nedeľa: 5. nedeľa v cezročnom období

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo