Farské oznamy
Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla
  • Počas letných prázdnin /júl, august/ je zrušená sv. omša na námestí v stredu o 17:00 hod. , v kostole v Strážach je zrušená sv. omša v piatok o 17:00 hod.
  • V Bazilike nebudú sv. omše v stredy o 11:45 hod. /študentské/.
  • Sv. omše na spomienky a sviatky Panny Márie sú v Bazilike o 11:45 hod.
  • Dnes je po všetkých sv. omšiach Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme počas celého týždňa pred a počas bohoslužieb. Chorých a starých navštívime v piatok dopoludnia.
  • Nasledujúce dva týždne bude v našej farnosti prímestský tábor pre deti. Prosíme vás, aby ste túto akciu podporovali svojimi modlitbami. Sv. omša v pondelok bude o 9:00 hod., v ostatné dni o 8:30 hod.
  • V sobotu na slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude sv. omša v Bazilike o 8:00 hod. Pre pútnikov bude sv. omša okolo 10:00 hod. V Kopčanoch pri kaplnke sv. Kataríny Alexandrijskej bude celebrovať sv. omšu o 16:00 hod. otec biskup Jozef Haľko.
  • Fatimská pobožnosť k Panne Márii začne v Bazilike modlitbou posvätného ruženca o 16:00 hod a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant bude otec biskup Stanislav Stolárik.
  • V nedeľu 6. júla si pripomenieme 150. výročie posviacky Kaplnky sv. Alojza v Strážach. Program začne stretnutím ružencového bratstva a modlitbou posvätného ruženca o 16:30 hod. pri kaplnke a bude pokračovať slávením sv. omše. Popoludňajšia pobožnosť v Bazilike nebude.

 

Liturgický kalendár:

Streda: Návšteva Panny Márie - sviatok

Štvrtok: Sv. Tomáš, apoštol - sviatok

Sobota: Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestci - slávnosť

Nedeľa: Štrnásta nedeľa v cezročnom období

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo