Farské oznamy
12. nedeľa v cezročnom období
  • Procesia na oslavu Ježiša prítomného v Oltárnej sviatosti bude dnes v Bazilike o 14:30 hod.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa mnohorakým spôsobom zapojili do duchovnej prípravy detí na prvé sv. prijímanie. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a priebehu slávnosti prvého sv. prijímania detí.
  • Počas letných prázdnin /júl, august/ je zrušená sv. omša na námestí v stredu o 17:00 hod., v kostole v Strážach je zrušená sv. omša v piatok o 17:00 hod.
  • V stredu 25. júna bude o 18:45 hod. stretnutie lektorov v spoločenskej sále kláštora.
  • Budúcu nedeľu bude po všetkých sv. omšiach Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  • Zbierka, ktorá sa konala minulú nedeľu na benefičnom koncerte v Bazilike vyniesla 950,73 EUR. Tieto prostriedky budú použité na vybudovanie bezbariérového vstupu do Baziliky. Darcom úprimne ďakujeme.

 

Liturgický kalendár:

Utorok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť

Piatok: Najsvätejšie Srdce Ježišovo - slávnosť

Sobota: Nepoškvrnené Srdce Panny Márie - spomienka

Nedeľa: Sv. Peter a Pavol, apoštoli - slávnosť

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo