Turíčna púť 2019
Slávnosť Zoslania Ducha Svätého v Národnej svätyni

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo