Farské oznamy
Slávnosť Najsvätejšej Trojice
  • Deň otcov s ich rodinami oslávime dnes v oratóriu o 16:00 hod. Program : hry, futbalový zápas, občerstvenie, opekačka, guláš, ...
  • Bratislavská arcidiecéza a Maltézsky rád na Slovensku pozývajú na slávnostný benefičný koncert v rámci Jubilejného roku Sedembolestnej Panny Márie. Uskutoční sa dnes 15. júna 2014 o 16.00 hod. v šaštínskej Bazilike. Dobrovoľný príspevok z koncertu bude venovaný na dostavbu bezbariérového prístupu do pútnického areálu a Baziliky.
  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sväté omše budú v Bazilike o 7:00 hod. 11:45 hod.   19:00 hod. V kostoloch v Strážach a na námestí o 17:00 hod.
  • Procesia na oslavu Eucharistie bude na budúcu nedeľu v Bazilike o 14:30 hod.
  • V sobotu 21. júna o 10:00 hod. bude v našej farnosti prvé sv. prijímanie detí. Sviatosť zmierenia bude v piatok 20. júna od 15:00 do 16:00 hod. Prosíme rodičov, aby pomohli deťom dobre sa pripraviť na sv. spoveď. Povzbudzujeme rodičov a ostatných príbuzných, aby tiež prijali sviatosť zmierenia.
  • Počas letných prázdnin /júl, august/ je zrušená sv. omša na námestí v stredu o 17:00 hod. , v kostole v Strážach je zrušená sv. omša v piatok o 17:00 hod.
  • V tomto týždni v stredu (18. júna 2014) otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský poslednou prednáškou zakončí cyklus prednášok z oblasti sociálnej náuky Katolíckej cirkvi. Témou budú etické aspekty korupcie. Prednáška spojená s diskusiou sa začne o 19.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.
  • Vo štvrtok na prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi bude v Katedrále sv. Martina pontifikálna sv. omša o 17.00 hod. Celobratislavská slávnosť Božieho Tela sa tento rok neuskutoční na Primaciálnom námestí, ale v Katedrále sv. Martina v nedeľu 22. júna 2014 o 10.30 hod.

 

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. – prikázaný sviatok

Sobota: Sv. Alojz Gonzága, rehoľník - spomienka

Nedeľa: Dvanásta nedeľa v cezročnom období

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo