Púť miništrantov - PUMIN 2019
Púť je príležitosťou pre duchovnú obnovu a povzbudenie, ale aj na zábavu a stretnutie miništrantov z mnohých slovenských farností

Tradičná národná púť miništrantov do Šaštína pri príležitosti v období sviatku sv. Dominika Sávia - patróna miništrantov.
Púť je príležitosťou pre duchovnú obnovu a povzbudenie, ale aj na zábavu, turnaj miništrantov vo futballe floorbale, oddych a stretnutie s priateľmi a miništrantmi z mnohých slovenských farností.
téma PUMINu 2019:
7 ÚTOKOV a 7 ÚTEKOV (RYTIERA)
heslo:
“Je tu chlapec, ktorý má 5 chlebov, 2 ryby a neuteká z boja”

V rámci programu budú:
- workshopy so zaujímavými ľuďmi
- Svätá omša
- turnaj farností vo futbale a floorbale
- súťaže s odmenami

Pozrite si videopozvánku

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo