Farské oznamy
Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

OZNAMY BOLI DOPLNENÉ O PROGRAM NA PONDELOK 9. JÚNA.

 • Program na svätodušný pondelok: Pút seniorov a chorých
  7.00 svätá omša, 8.00 svätá omša, 10.00 slávnostná svätá omša ( celebruje o.biskup Dominik Toth), 14.30 požehnanie pútnikov

 

 • Zbierka katolícke masmédiá, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 807,- EUR. Za vaše milodary ďakujeme.
 • Prvé sv. prijímanie detí bude v našej farnosti v sobotu 21. júna o 10:00 hod. Do stredy uzavrieme zoznam detí, ktoré v tomto termíne pristúpia ku sv. prijímaniu. Preto prosíme rodičov, ktorí ešte neboli s dieťaťom na rozhovore s duchovným otcom farnosti, aby tak urobili do stredy.
 • Pozývame prvoprijímajúce deti na nácvik spevu v sobotu o 14:00 hod. do oratória.
 • V týždni od 7. do 15. júna prebieha celoslovenské podujatie "Týždeň modlitieb mladých za mladých - T3M", ktoré pripravuje Rada pre mládež a univerzity pri KBS. Nosná myšlienka tohto ročníka je "Mám ťa v srdci" ako uistenie a výzva pre každého človeka. Do kampane sa dá zapojiť viacerými spôsobmi. Viac informácií a podnetov sa dá nájsť na stránke www.t3m.sk.
 •  V sobotu 14. júna 2014 bude o 9.30 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave spoločná vysviacka dvoch novokňazov a dvoch diakonov Bratislavskej arcidiecézy. Pozývame všetkých zvlášť v tomto týždni pamätať v modlitbách na našich nových robotníkov v Pánovej vinici.
 •  Bratislavská arcidiecéza a Maltézsky rád na Slovensku pozývajú na slávnostný benefičný koncert v rámci Jubilejného roku Sedembolestnej Panny Márie. Uskutoční sa v nedeľu 15. júna 2014 o 16.00 hod. v šaštínskej Bazilike. Dobrovoľný príspevok z koncertu bude venovaný na dostavbu bezbariérového prístupu do pútnického areálu a Baziliky.
 • V tomto týždni vo štvrtok sa bude po prvýkrát u nás sláviť nový sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Je to pohyblivý sviatok, ktorý sa bude v liturgickom kalendári sláviť každý rok vo štvrtok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Nadväzuje na nedávno prežívaný Rok kňazov a je príležitosťou prosiť Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza o posvätenie a vernosť všetkých kňazov.
 • Naši otcovia biskupi budú nový sviatok Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza sláviť vo štvrtok v Katedrále sv. Martina sv. omšou o 17.00 hod.
 • Budúcu nedeľu /15. jún/ v rámci oslavy Dňa otcov bude v našom oratóriu od 16:00 hod. program pre rodiny a to futbalový zápas, opekačka, guláš, ... Srdečne vás pozývame.
 • Dnešnou slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie.

 

Liturgický kalendár:

Streda: Sv. Barnabáš, apoštol - spomienka

Štvrtok: Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz - sviatok

Piatok: Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi - spomienka

Nedeľa: Najsvätejšia Trojica - slávnosť

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo