Farské oznamy
7. veľkonočná nedeľa
 • Najbližšiu sobotu - 7. júna 2014 - sa koná púť našej Bratislavskej arcidiecézy v Jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie do Šaštína. V programe, ktorý sa začína o 9.30 hod. je zahrnutá krížová cesta, sv. omša s našimi otcami biskupmi a modlitba ruženca o siedmich bolestiach Panny Márie. Pripravený je aj osobitný program pre deti v podobe duchovno-zábavných aktivít. S radosťou pozývame na púť aj celé rodiny spolu s deťmi. Bližšie informácie sú k dispozícii na plagátiku na výveske.
 • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme počas celého týždňa pred a počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.
 • Dnes bude stretnutie ružencového bratstva a spoločná modlitba posvätného ruženca v Bazilike o 14:30 hod. a v kostole v Strážach o 16:00 hod.
 • Dnes po všetkých sv. omšiach je zbierka na katolícke masmédiá.
 • Letné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov a za nové duchovné povolania.
 • Pozývame prvoprijímajúce deti na nácvik spevu v sobotu o 14:00 hod. do oratória.
 • Farský časopis HLAHOL ZVONOV si môžete vziať po sv. omši pred kostolom, alebo v sakristii. Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 1,- EUR.
 • V sobotu /7. jún/ bude Fatimská pobožnosť k Panne Márii. Začne modlitbou posvätného ruženca o 16:00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.
 • O 19:00 hod bude sv. omša, ktorou sa začne mládežnícky program AGAPÉ – večer pre mladých, ktorý pripravilo Spoločenstvo MZK. Program bude trvať do 21:30 hod.
 • V nedeľu 8. júna /Slávnosť Zoslania Ducha Svätého/ o 10:30 hod. bude hlavným celebrantom a kazateľom otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
 • V týždni od 7. do 15. júna bude prebiehať celoslovenské podujatie "Týždeň modlitieb mladých za mladých - T3M", ktoré pripravuje Rada pre mládež a univerzity pri KBS. Nosná myšlienka tohto ročníka je "Mám ťa v srdci" ako uistenie a výzva pre každého človeka. Do kampane sa dá zapojiť viacerými spôsobmi. Viac informácií a podnetov sa dá nájsť na stránke www.t3m.sk.

 

Liturgický kalendár:

Utorok: Sv. Karol Lwang a spoločníci, mučeníci - spomienka

Štvrtok: Sv. Bonifác, biskup a mučeník - spomienka

Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého - slávnosť

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo