Farské oznamy
6. veľkonočná nedeľa
  • Vyšlo prvé číslo farského časopisu HLAHOL ZVONOV. Môžete si ho vziať po sv. omši pred kostolom, alebo v sakristii. Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 1,- EUR.
  • Pozývame prvoprijímajúce deti na nácvik spevu v sobotu o 14:00 hod. do oratória.
  • Dnes o 15:00 hod. bude v parku pred Bazilikou športové podujatie Mariánsky beh. Pozvaní ste všetci od najmladších po najstarších. Toto podujatie sa koná už tradične na počesť Panny Márie Pomocnice kresťanov.
  • Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za úrodu.
  • Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú v Bazilike o 7:00 hod. 11:45 hod 19:00 hod. V kostoloch v Strážach a na námestí o 17:00 hod.
  • Budúcu nedeľu po všetkých sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Filip Neri, kňaz - spomienka

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána - slávnosť

Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo