Farské oznamy
5. veľkonočná nedeľa
  • Sviatosť birmovania sa bude udeľovať v našej farnosti dnes o 15:00 hod.
  • Zbierka na seminár, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 1085,- EUR V mene bohoslovcov vám za vašu štedrosť ďakujeme.
  • Vyšlo prvé číslo farského časopisu HLAHOL ZVONOV. Môžete si ho vziať po sv. omši pred kostolom, alebo v sakristii. Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 1,- EUR.
  • Pozývame rodičov detí, pripravujúcich sa k prvému sv. prijímaniu na stretnutie, ktoré bude vo štvrtok 22. mája o 19:00 hod. v spoločenskej sále kláštora.
  • Pozývame prvoprijímajúce deti na nácvik spevu v sobotu o 14:00 hod. do oratória.
  • V sobotu na slávnosť P. M. Pomocnice kresťanov bude v Bazilike púť Gréckokatolíckej eparchie Košice. Slávnostná archijerejská svätá liturgia bude o 10:00 hod.

Liturgický kalendár :

Sobota: Panna Mária Pomocnica kresťanov - slávnosť

Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo