Farské oznamy
3. veľkonočná nedeľa
  • Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude v sobotu 21. júna o 10:00 hod.

Na túto slávnosť chystáme pre deti rovnošaty. Aj keď ešte nie je isté, ktoré deti budú na prvé sv. prijímanie pripravené, prosíme rodičov, aby prišli s deťmi v utorok v čase od 17:00 do 18:00 hod. na faru, kde odmeriame výšku detí k ušitiu rovnošiat.

  • Dnes bude stretnutie ružencového bratstva s modlitbou posv. ruženca o 14:30 hod. v Bazilike a o 16:00 hod. v Kostole v Strážach.
  • V piatok 9. mája o 19:00 hod. bude v sále kláštora otvorené stretnutie Modlitby za kňazov.
  • Verejnosť si po celom svete 15. mája pripomína DEŇ RODINY. V týždni od 11. do 18. mája sa môžete pripojiť k modlitbám za hodnotu rodiny v našej spoločnosti. Bližšie informácie sú na plagáte.
  • Vyšlo nové číslo časopisu DON BOSCO DNES. Môžete si ho vziať zadarmo, čítať a posunúť iným.
  •  Sviatosť birmovania sa bude v našej farnosti vysluhovať v nedeľu 18. mája o 15:00 hod.
  •  Budúcu nedeľu bude po všetkých sv. omšiach zbierka na kňazský seminár.
  • Budúcu nedeľu sa uskutoční v Bazilike 4. púť mamičiek v požehnanom stave. Sv. omšu o 10:30 hod. bude celebrovať Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. Po sv. omši bude úvaha, občerstvenie a o 13:30 hod. koncert detí zo Zákl. umeleckej školy Šaštín-Stráže.
  • V piatok 11. apríla sa Konferencia biskupov Slovenska obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme podporili petíciu prezidentovi na vypísanie referenda o ochrane rodiny. Vyzval nás k tomu aj náš diecézny biskup Mons. Stanislav Zvolenský na Zelený štvrtok v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Budete mať na to príležitosť hneď tu, pred kostolom. Tiež sa chcem na Vás obrátiť s prosbou, aby ste sa aj sami aktívne zapojili do zberu podpisov: vypýtajte si od dobrovoľníka petičný hárok, oslovte ľudí vo svojom okolí, ktorí tu nie sú s nami, vysvetlite im, o čo ide a požiadajte ich o podporu petície. Svojím podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. Spoločne sa modlime za toto dielo. Zápasíme za dobrú vec, preto máme veľkú nádej, že na tomto diele spočinie Božie požehnanie.

 

Liturgický kalendár:

Utorok: Sv. Dominik Savio - sviatok

Nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo