Farské oznamy
2. veľkonočná nedeľa
  • Cez veľkonočné obdobie sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa nebies Kráľovná, Aleluja“.
  • Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude v sobotu 21. júna o 10:00 hod. Na túto slávnosť chystáme pre deti rovnošaty. Veľmi dôležité je, aby sa rodičia s deťmi intenzívnejšie pripravovali na stretnutie detí s Pánom Ježišom, preberali si s nimi náuku, modlili sa a spoločne sa zúčastňovali na nedeľných sv. omšiach.
  • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme celý týždeň pred a počas bohoslužieb.-
  • V sobotu 3. mája bude v Bazilike púť miništrantov. Program púte je na nástenke. Popoludní bude fatimská pobožnosť k Panne Márii. Začne modlitbou posvätného ruženca o 16:00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. V tom čase bude aj celoslovenská púť Spolku sv. Vojtecha.
  • Milovaní bratia a sestry,

v sobotu 5. apríla Aliancia za rodinu, ktorá je iniciatívou viac ako 80 prorodinných organizácii, začala zbierať podpisy pod petíciu prezidentovi na vypísanie referenda o ochrane rodiny.

V piatok 11. apríla sa Konferencia biskupov Slovenska obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. Vyzval nás k tomu aj náš diecézny biskup Mons. Stanislav Zvolenský na Zelený štvrtok v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Dnes, na Nedeľu Božieho milosrdenstva, keď sú v Ríme svätorečení blahoslavený Ján XXIII. a blahoslavený Ján Pavol II., ktorý bol veľkým šíriteľom kultúry života, začíname zbierať podpisy aj v našej farnosti. Budete mať na to príležitosť hneď tu, pred kostolom. Tiež sa chcem na Vás obrátiť s prosbou, aby ste sa aj sami aktívne zapojili do zberu podpisov: vypýtajte si od dobrovoľníka petičný hárok, oslovte ľudí vo svojom okolí, ktorí tu nie sú s nami, vysvetlite im, o čo ide a požiadajte ich o podporu petície.

Svojím podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou – a predovšetkým rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií – sú pre nás veľmi dôležité. Spoločne sa modlime za toto dielo, aby na jeho konci bolo viac ľudí, ktorí objavia krásu manželstva a rodiny a najmä aby bolo viac tých, ktorí napriek rozličným osobným skúsenostiam budú mať odvahu žiť podľa týchto ideálov.

Referendum nie je pre nás cieľom, ale prostriedkom. Zápasíme za dobrú vec, preto máme veľkú nádej, že na tomto diele spočinie Božie požehnanie. Nech nám táto občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi.

 

Liturgický kalendár :

Utorok :   Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy – sviatok

Streda :   Sv. Pius V. , pápež - spomienka

Štvrtok :   Sv. Jozef, robotník - spomienka

Piatok   :   Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi - spomienka

Sobota :   Sv. Filip a Jakub, apoštoli - sviatok

Nedeľa : Tretia veľkonočná nedeľa

 

  Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

 

 

 

 

 

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo